Finanslexikon

Fastighetsinvestering

En fastighet köper de flesta för att bo i, men en fastighet kan även köpas som en investering. En fastighetsinvestering ger löpande intäkter i form av hyror, vilka efter förvaltningskostnaderna kan användas för att betala räntorna till banken för lånen, och ge en löpande avkastning. När priset på fastigheten har stigit kan den säljas med vinst. Det finns som vid alla investeringar risker, exempelvis kan både hyresintäkterna och fastighetspriset sjunka.