Finanslexikon

For Sale By Owner - FSBO

For Sale By Owner, som förkortas FSBO, är begreppet som används i USA när en fastighetsägare säljer sin fastighet själv utan att använda en mäklare.

Fördelen är att säljaren sparar pengar genom att inte behöva betala en mäklare. Nackdelen är att säljaren måste göra allt jobb själv. Det är också viktigt att säljaren gör allt korrekt, så att det inte uppstår några tvister.