Grundkurs för investerare - Ändrade bankregler ökar risken 

Ändrade bankregler

Vid årsskiftet 2012/2013 ändrade brittiska myndigheter regler och krav för bankerna. Bankaktierna steg på nyheten eftersom det ökar bankernas möjlighet att tjäna pengar, men det ökar också den långsiktiga risken.

Det finns regler kring hur mycket högkvalitativa och likvida tillgångar bankerna måste ha i relation till det förväntade kapitalutflödet under kommande 30 dagar. Detta har mjukats upp.

Nästa: