Grundkurs för investerare - Vad en interdealer broker gör

Interdealer broker

En interdealer broker är en aktör som mäklar stora poster av aktier, obligationer eller andra värdepapper åt banker och mäklarfirmor till andra banker och mäklarfirmor.

En interdealer broker kan sägas vara en market maker mellan andra market makers.

En interdealer broker gör att en bank kan sälja en stor post utan att det blir känt för marknaden vem det är som säljer.