Grundkurs för investerare - Avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital

En förklaring av nyckeltalet avkastning på eget kapital, vilket på engelska kallas return on equity (ROE).

Detta nyckeltal är ett av de absolut mest använda och något som används för att utvärdera hur bra ett företag presterar.

Det är dock även ett kritiserat nyckeltal, då det inte tar hänsyn till risk. För att prestera bra avkastning på eget kapital ökas ofta belåningsgraden, vilket leder till ökad, och ibland ohanterbar, risk.


Nästa: Tobins Q