Grundkurs för investerare - Tobins Q

Tobins Q

En genomgång av Tobins Q när den appliceras på aktier och aktiemarknaden.

Genom att dividera marknadsvärdet med återanskaffningspriset får man fram Tobins Q.

Om man tror på modellen så visar detta enskilda tal om marknaden är över- eller undervärderad, samt om  företag bör investera mer eller inte.

Tobins Q är framtagen av nobelpristagaren James Tobin, även om han inte talade om just aktiemarknaden.

Det finns många kritiker av Tobins Q.