Grundkurs för investerare - Beta

Beta

Beta, även kallat beta-koefficienten, eller betecknat med β, är ett riskmått. Det visar hur riskfylld en aktie är i förhållande till aktiemarknaden i stort. Rättare sagt, beta visar hur mycket en aktie svänger när marknaden svänger. Ett högre beta-värde betyder högre risk och ett lägre beta lägre risk.

Videon ger en kort förklaring utan att blanda in den underliggande regressionsanalysen.

Nästa: Alfa