Grundkurs för investerare - Alfa

Alfa

Alfa är ett avkastningsmått, den över-avkastning som en förvaltare lyckas skapa utöver den avkastning som kan förväntas enligt CAPM-modellen, även kallad beta.

Här ges en förklaring av alfa, samt en viss kritik av hur alfa utvärderas av förvaltare, vilken ofta ligger till grund för förvaltningsavgifter och bonusar.Nästa: Bolån
Föreg: Beta