Grundkurs för investerare - Hur stabila är utdelningarna - Dividend cover

Utdelningar - Dividend cover 

För en investerare som främst investerar i aktier som betalar ut utdelningar så är det viktigt att veta hur stabila utdelningarna är över tid.

Denna video går igenom det användbara nyckeltalet Dividend cover, samt det relaterade nyckeltalet Payout ratio. Vi får även en genomgång är ytterligare saker att titta på för att avgöra om ett företags utdelningar över tid är stabila.

Se även Direktavkastning.

Nästa: Balansräkning
Föreg: Inflation
Index: Grundkurs för investerare