Grundkurs för investerare - Inflation

Inflation

En förklaring av vad inflation är, hur den mäts och hur den kan påverka din förmögenhet. Samt en genomgång av ett antal investeringsalternativ som du kan använda för att skydda dina pengar mot inflation. Alternativen är statliga papper med realränta, säkra aktier, företagsobligationer och guld.


Nästa: Dividend cover - Utdelningar
Föreg: Carry trade
Index: Grundkurs för investerare