Grundkurs för investerare - Eurobond 

Eurobond

Denna video förklarar vad en eurobond är och hur eurobond-marknaden fungerar. Vi får även en jämförelse mot inhemska och utländska obligationer.

Observera att denna video förklarar det klassiska begreppet eurobond, dvs när ett företag i ett land, lånar pengar från investerare i ett annat land, i ett tredje lands valuta. Under år 2011 kom politiker i EU på en ny form av obligation, som de förvirrande nog valde att kalla för eurobond (euroobligation). Vilket är något helt annat.