Grundkurs för investerare - Optioner och covered warrants 

Optioner och covered warrants

I denna video får vi en introduktion till hur optioner och covered warrants (täckt warrant) fungerar.

En option ger köparen en rättighet och säljaren (utställaren) en skyldighet.

Covered warrants är en variant på optioner som främst vänder sig till privatpersoner, och som anses vara lättare att hantera.