Grundkurs för investerare - Nyckeltalet EV/EBITDA

EV/EBITDA 

I denna video får vi en genomgång  EV/EBITDA, ett nyckeltal som är användbart för investerare för att utvärdera företag.

EV står för Enterprise Value och EBITDA är ett företags vinst (enligt en viss definition).

EV/EBITDA har många likheter med P/E-talet, men anses av många investerare ge en bättre bild än P/E-talet.

Nästa: Bopris-statistik
Föreg: Enterprise value
Index: Grundkurs för investerare