Grundkurs för investerare - Enterprise Value

Enterprise Value 

En förklaring av vad enterprise value är och hur man räknar fram det. Ett mått som används av investerare för att avgöra vad ett företag är värt.

Ett vanligt mått på vad ett företag är värt är market cap, dvs antal aktier multiplicerat med aktuell aktiekurs. Enterprise value tar hänsyn till ytterligare faktorer och anses ofta ge en bättre bild av värdet.
Nästa: EV/EBITDA
Föreg: Vinst och vinstmarginal
Index: Grundkurs för investerare