Grundkurs för investerare - Finansiell rådgivning

Finansiell rådgivning

Storbritannien har fått nya regler kring finansiell rådgivning, kallat retail distribution review (RDR). Här får vi en förklaring av de nya reglerna.

Informationen är dock lika relevant för svenska placerare då videon tar upp rådgivares ersättningsmodeller och gömda avgifter som gör rådgivaren till en säljare, som motiveras av andra faktorer än placerarens bästa.

Nästa: FED-modellen