Grundkurs för investerare - Aktievärdering enligt FED-modellen

FED-modellen

En förklaring av FED-modellen som används för att värdera om aktier som tillgångsslag är köpvärda eller inte.

En genomgång om hur den fungerar, teorin bakom den och kritiken mot den.

Slutsatsen i denna video är att det var länge sedan som modellen var användbar, förutsättningarna har sedan länge gjort den meningslös. Modellen har dock anhängare.