Grundkurs för investerare - Företagsobligationer

Företagsobligationer 

En genomgång av företagsobligationer. Vi får en förklaring av varför företag ger ut obligationer, vad som påverkar obligationspriser och vilken roll ratinginstituten har.

Innan du ser denna video om företagsobligationer så bör du ha sett föregående video om obligationer.
Nästa: Spread betting - Varför
Föreg: Obligationer
Index: Grundkurs för investerare