Grundkurs för investerare - Obligationer

Obligationer 

En genomgång av vad obligationer är och hur det fungerar. Vi får en förklaring av de olika begreppen, så som kupongränta, det nominella beloppet och löptid. Vi får också en genomgång av hur man räknar ut, samt hur man läser tabeller i tidningen, om vilken avkastning man får när man köper en obligation.Nästa: Företagsobligationer
Föreg: Quantitative easing
Index: Grundkurs för investerare