Grundkurs för investerare - Företagsuppköp

Företagsuppköp

En genomgång av vad som händer vid ett företagsuppköp ur en aktieägares synvinkel.

Vi får en genomgång av vilka som är inblandade vid ett bud och vilka procentsatser som är viktiga att ha koll på när ett uppköpserbjudande presenteras. Samt en några kommenterar till vilka försvarsalternativ som står till buds om uppköpet är fientligt.

Vi får vidare en förklaring av vad som brukar hända med aktiekurserna.