Grundkurs för investerare - Hur du investerar som Warren Buffett

Investera som Warren Buffett

Lär dig att investera i aktier som Warren Buffett. Här presenteras och förklaras 6 av Warren Buffetts investeringsprinciper.

Warren Buffett är en av världens absolut bästa investerare som har bevisat sin skicklighet under nästan en hel livstid.

Här för du lära dig sex av hans principer som är en mycket bra grund att stå på när du placerar dina pengar.Föreg: Tobins Q