Grundkurs för investerare - Goodwill

Goodwill

En förklaring på vad goodwill är för något, hur det hanteras i bokföringen och varför investerare bör vara vaksamma på hur företaget hanterar det.

Goodwill är i sig självt ingenting konstigt, det är bara något som får bokföringen att gå ihop. Men det finns flera sätt som ett företags ledning kan bolla runt med denna "tillgång" för att få företagets siffror att se bättre ut än vad de är.