Grundkurs för investerare - Penningtvätt

Penningtvätt

En förklaring av vad penningtvätt är och några vanliga sätt som används för att tvätta pengar, samt några varningsflaggor du bör uppmärksamma för att inte bli delaktig.

Du behöver inte själv aktivt delta i penningtvätt för att kunna bli straffad, även underlåtelse att rapportera att någon ägnar sig åt penningtvätt, eller att du misstänker penningtvätt, är straffbart.Föreg: Goodwill