Grundkurs för investerare - Hävstång

Hävstång

Hävstång, eller leverage som det heter på engelska, innebär att en investerare ökar sin exponering mot prisförändringar i investeringen. Oftast genom att använda lånade pengar.

De flesta nätmäklarna erbjuder exempelvis sina kunder möjligheten att belåna sina aktier. En betydligt vanligare form av hävstång är ett bostadsköp (även om man inte behöver se det som en investering), där de flesta köper med en mindre del eget kapital och lånar resten.

Hävstång ökar avkastningen när investeringen går bra, men slår också med samma kraft åt andra hållet när investeringen går dåligt.


Nästa: Varningsflaggor
Föreg: Ratinginstitut
Index: Grundkurs för investerare