Grundkurs för investerare - Ratinginstitut

Ratinginstitut 

Ratinginstitut är företag som bedömer den finansiella styrkan, dvs risken, hos företag, stater och finansiella produkter. Betygen de ger används bland annat för att prissätta obligationer.

De tre största ratinginstituten är Standard and Poor's (S&P), Moody's och Fitch.Nästa: Hävstång
Föreg: Pensionssystem
Index: Grundkurs för investerare