Grundkurs för investerare - Kreditförlustreserv

Kreditförlustreserv

Kreditförlustreserv handlar om att skriva ner och upp värdet på finansiella tillgångar.

Fokus i denna förklaring av kreditförlustreserv är vad investerare bör se upp med, då exempelvis banker under senare år har använt detta för att putsa sina siffror, och visa på en trend av stigande vinster, när den verkliga trenden går neråt.