Grundkurs för investerare - Internationell skatteplanering

Internationell skatteplanering

En översiktlig genomgång av hur flera stora internationella företag skatteplanerar, med fokus på bolagsskatten.

Det handlar om att få ner bolagsskatten med hjälp av bland annat internräntor, licensrättigheter för varumärken och avdrag för tidigare förluster.