Grundkurs för investerare - LIBOR-räntan

LIBOR-räntan

En förklaring av vad LIBOR är, hur räntan fungerar, hur den manipulerades av banker och på vilket sätt det påverkar marknaden i stort.

Denna video är gjord efter att skandalen blev känd. Se även den tidigare videon om LIBOR och interbankränta.

Föreg: Target 2