Grundkurs för investerare - Target 2

Target2

En förklaring av Target 2, vilket är en förkortning av Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System, och siffran 2 står för version 2.

Det är ett interbank-betalsystem för att processa överföringar inom EU i realtid.