Grundkurs för investerare - LTRO

LTRO

LTRO står för Long Term Refinancing Operation. Det är ett initiativ av den europeiska centralbanken med målet att stoppa den stora kreditkrisen i Europa i spåren av finanskrisen.

Här förklaras vad LTRO är och hur det fungerar, och frågan är om det kommer att fungera i huvudtaget.

I videon jämförs LTRO med två alkolister som hjälper varandra att skaffa mer sprit. Det gör att festen kan fortsätta på kort sikt, men är inte någon lösning och riskerar att göra problemet ännu värre på medellång sikt.


Föreg: P/S-talet