Grundkurs för investerare - Tidsvärdet på pengar

Tidsvärdet på pengar

Tidsvärdet på pengar är av avgörande betydelse i alla former av värderingar på finansiella tillgångar.

Konceptet med tidsvärde på pengar ligger som grund i alla investeringsbeslut.

I denna video ges en förklaring av hur tidsvärdet fungerar och även ett enkelt räkneexempel som gör det lättfattligt.Nästa: Depåbevis
Föreg: LTRO