Grundkurs för investerare - Mark-to-market

Mark to market

En förklaring av vad mark-to-market är och hur det fungerar.

Tillgångar och placeringar kan värderas och bokföras på olika sätt. Traditionellt har anskaffningsvärdet använts, men under 1990-talet blev mark-to-market populärare, där man i stället använder det aktuella marknadsvärdet.

Förutom att vi i denna video får en förklaring på hur det fungerar, så förklaras även de olika fördelarna och nackdelarna. Samt några åsikter kring när det kan vara vettigt att använda och när det är galenskap.

Nästa: ETF
Föreg: Hedgefond