Grundkurs för investerare - Vad en hedgefond är

Hedgefond

En förklaring av vad en hedgefond är, hur de fungerar och vilka de vanligaste strategierna är som de arbetar med.

Begreppet hedgefond är egentligen missvisande, då de flesta inte alls har som huvudsaklig verksamhet att hedga. Det är ett historiskt begrepp från tiden när det var nytt att fonder även kunde spekulera i fallande priser, dvs inte bara i stigande priser som de flesta fonder gör.

Det finns ingen definition på vad en hedgefond är, men i denna video förklaras några av de vanligaste investerings-strategierna.


Föreg: Depåbevis