Grundkurs för investerare - Marknadsmissbruk

Marknadsmissbruk

Den här videon förklarar den brittiska finansinspektionens (FSA) nya möjligheter att ge sig efter personer som på olika sätt missbrukar finansmarknaden. Lagen infördes år 2005, men det har tagit lite tid innan den fått genomslag.

Tidigare har FSA bara kunnat använda offentligrätten. Det är höga beviskrav och processerna blir dyra. Nu kan FSA även använda civilrätten. Straffen blir inte lika hårda, men beviskraven är lägre.Nästa: P/S-talet