Grundkurs för investerare - Ränteswap

Ränteswap

En förklaring av vad en swap är och hur de fungerar. Andra uttryck för samma sak är även ränteswap och swappar.

Swappar är ett sätt för företag att få den form av ränta de föredrar. Exempelvis att byta från rörlig ränta till fast ränta.


Nästa: Genomsnittlig avkastning
Föreg: Teknisk analys
Index: Grundkurs för investerare