Grundkurs för investerare - Genomsnittlig avkastning

Genomsnittlig avkastning

En grundläggande förklaring av olika sätt att mäta genomsnitt och vad du måste se upp med när någon pratar om genomsnittlig avkastning.

De genomsnitt som förklaras är medelvärde (mean, average), median (median) och typvärde (mode).

Nästa: Ring-fencing
Föreg: Ränteswap
Index: Grundkurs för investerare