Grundkurs för investerare - Terminer 

Terminer

En video som förklarar hur terminer fungerar, det som på engelska kallas för forwards och futures.

En forward är ett kontrakt mellan en köpare och säljare om att en part köper och den andra parten levererar till fastställda villkor.

En future är ett kontrakt där villkoren har standardiserats så att kontrakten kan handlas på en terminsbörs mellan många olika parter.