Grundkurs för investerare - Contango och backwardation 

Contango och backwardation

En förklaring av begreppen contango och backwardation som används för att beskriva förhållanden på terminsmarknaden.

Vi får även några kommentarer till varför marknaden normalt är i contango och situationer där backwardation kan uppstå.

Nästa: Tobinskatt
Föreg: Terminer