Grundkurs för investerare - The Big Bang 

The Big Bang

The Big Bang syftar i detta fall inte på jordens skapelse, utan är vad den stora avregleringen av finansmarknaden i England år 1986 har kommit att kallas.

Fram till 1986 var London en högt reglerad marknad med små firmor som skyddades från både utländsk och inhemsk konkurrens. Avregleringen förändrade marknaden fullständigt och London blev ett av världens största finanscentrum.

Ungefär samtidigt gjorde även de elektroniska börserna och datorer sitt intåg på marknaden, vilket fullständigt förändrade finansbranschen.

Nästa: Arvsskatt
Föreg: Aktiebörs