Grundkurs för investerare - Hur en börs för aktier fungerar 

Aktiebörs

Här får vi en förklaring av hur en börs fungerar. Exemplet gäller gäller en aktiebörs, men samma koncept gäller för de flesta börser.

En börs har ett mindre antal medlemmar, främst i form av banker och mäklarfirmor. De har i sin tur massor av kunder, både stora institutioner och privatpersoner, för vilka de skickar orders till börsen.
Nästa: The Big Bang