Grundkurs för investerare - Sex viktiga nyckeltal för aktieägare 

Sex viktiga nyckeltal

En översikt på sex nyckeltal som är viktiga för aktieägare att ha koll på för att utvärdera företag och aktier.

Denna video är en bra sammanfattning. För en mer ingående förklaring så har vi en separat video för varje nyckeltal.