Grundkurs för investerare - Blankning av aktier 

Blankning av aktier

En förklaring av hur blankning av aktier fungerar och vad syftet är för investeraren.

Vi får också ett antal argument för varför ett förbud av blankning är fel och varför det inte fungerar i praktiken.