Grundkurs för investerare - Vinst och vinstmarginal

Vinst och vinstmarginal 

En genomgång av de olika formerna av vinst och vinstmarginal.

Ofta pratas det om att ett företag har gått med vinst, men det är viktigt att veta vilken definition som åsyftas.

Videon går bland annat igenom saker som bruttovinst, nettovinst, EBIT, EBITDA och de olika vinstmarginalerna.
Nästa: Enterprise value
Föreg: Valutamarknaden
Index: Grundkurs för investerare