Terminer - Arbitrage med terminer 

Arbitrage med terminer

I denna video får vi en beskrivning på hur en investerare kan göra en arbitrage-affär med terminer om priserna på marknaden inte är effektiva.

Detta exempel visar en situation där skillnaden mellan spotpriset och terminspriset är för stort, med ett högre terminspris.

Arbitrage innebär att en investerare kan göra en garanterat riskfri vinst.
Index: Terminer