Terminer - Backwardation

Backwardation

En förklaring av begreppet backwardation, även kallat normal backwardation.

Backwardation innebär att terminspriset för en råvara eller annan tillgång är lägre än vad marknadens aktörer förväntar sig att priset på tillgången kommer att vara.

Denna video förklarar backwardation ur ett teoretiskt perspektiv. Begreppet används även av handlare till vardags med en något annan innebörd, vilket förklaras i videon Backwardation ur en handlares perspektiv.


Föreg: Contango
Index: Terminer