Terminer - Contango och backwardation - Sammanfattning 

Contango och backwardation

En sammanfattande genomgång av contango och backwardation. Vi får en förklaring av hur de olika begreppen används i praktiken, så som contango, backwardation, contango-teorin, teorin om normal backwardation, normal och inverterad kurva.

Index: Terminer