Terminer - Övre gräns för terminsavräkningspris

Terminsavräkningspris - Övre gräns

En genomgång av hur spotpris, terminspris, den riskfria räntan, låneränta och lagringskostnaden hänger samman. Dvs vad bör terminsavräkningspriset vara på en effektiv marknad, och hur en investerare kan göra en riskfri vinst om så inte är fallet.

Index: Terminer