Valutamarknaden - Valutapeg - Statspapper

Valutapeg - Statspapper 

En fortsatt förklaring på hur ett land gör för att pegga sin valuta på ett annat lands valuta.

Vi får ett exempel där den kinesiska staten, via sin riksbank, trycker mängder av av ny valuta, och köper amerikanska statspapper. Vilket gör att obalansen mellan efterfrågan och utbud kan upprätthållas och valutakursen hållas stabil.

Nästa: Skuldcirkeln USA-Kina
Föreg: Valutapeg
Index: Valutamarknaden