Valutamarknaden 

En video-serie som förklarar hur valutamarknaden fungerar. Vi får en genomgång av hur växelkurser påverkas av utbud och efterfrågan, hur internationell handel påverkas av valutakurser, vad en valutapeg är, hur stater köper andra länders statspapper och ett exempel med USA-Kina.

Utbildningen ges av Salman Khan, en fd hedgefond-förvaltare som hoppade av jobbet och nu har blivit internationellt hyllad för sina video-utbildningar.


Hur valutamarknaden fungerar - Video