Värdering och Investering

Avkastning på totalt kapital - Diskussion del 2

En fortsatt diskussion om olika sätta att mäta avkastning på totalt kapital, även kallat räntabilitet på totalt kapital (Rt).

Del 7 av 12


Nästa video: Avskrivning - Del 1
Föregående video: Avkastning på totalt kapital... - Del 1
Index: Värdering och Investering