Värdering och Investering

Avskrivningar - Del 1

En genomgång av hur avskrivningar fungerar. Värt att notera är att begreppen "depreciation" och "amortization" som används i USA båda båda betyder samma sak i Sverige, dvs avskrivning.

Del 8 av 12
Nästa: Avskrivning - Del 2
Föreg: Avkast. totalt.kap. - Del 2
Index: Värdering och Investering